Zwiększamy umiejętności tych,
od których zależy nasze bezpieczeństwo

Zaawansowany System Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” jest idealnym rozwiązaniem umożliwiającym bezpieczny trening strzelecki przy wykorzystaniu własnej broni palnej lub specjalnej repliki i przy zastosowaniu najnowocześniejszego połączenia techniki komputerowej oraz systemów laserowych.

Trenażer Laserowy „Wisła” to technologia dostosowana do najbardziej wymagającego klienta reprezentującego siły zbrojne, służby mundurowe, służby specjalne oraz prywatny sektor ochrony oraz usług militarnych. „Wisła” daje możliwości efektywnego szkolenia przy ograniczeniu jego kosztów.

TWÓJ
PROFESJONALNY
WYBÓR

Zobacz video

Moduł 270°

Moduł 270 stopni pozwala na bardziej realistyczne odwzorowanie warunków i sytuacji w scenach strzeleckich. Symulacja scen w sferycznym otoczeniu wprowadza użytkownika w rzeczywisty świat, by reakcje i działania były jak najbardziej zbliżone do realnych doświadczeń.

Play icon
Play icon

Bluebox

Możesz skorzystać z naszego rewolucyjnego interaktywnego zestawu treningowego bluebox. Pozwala w kilka minut przekształcić dowolne pomieszczenie w studio szkoleniowe poprzez inteligentne wykrywanie i zastępowanie tła strumienia wideo w celu symulacji akcji odbywającej się w innym miejscu. Nie wymaga bluescreena, ponieważ opiera się na skanerach laserowych i algorytmach inteligentnego przetwarzania wideo.

MODUŁ IPSC

Moduł IPSC symuluje zawody w tak zwanym strzelaniu praktycznym. W naszej ofercie mamy dostępne różnej długości tory strzeleckie. W każdym z nich istnieje możliwość zmiany stojaków i tarcz w celu urozmaicenia symulacji.

MODUŁ  SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO

Nasze szkolenie zostało opracowane w celu zapewnienia wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków pracownika ochrony morskiej. Szkolenie zostało przygotowane zgodnie z międzynarodowymi standardami i procedurami aby zapewnić jego uczestnikom umiejętności potrzebne do operacji w obszarach wysokiego ryzyka.

Zaufaj możliwościom skutecznego i wysoce zróżnicowanego szkolenia dla oficerów, żołnierzy, prywatnych wojskowych i służb bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu Zaawansowanego Systemu Szkolenia Strzeleckiego Wisła.

Ten wysoce rozwojowy produkt prosto z Europy opiera się na dynamice rozwoju IT, obrazowania rzeczywistości wirtualnej i adaptacji do taktycznych potrzeb zróżnicowanego, nowoczesnego środowiska operacyjnego dla personelu wojskowego i bezpieczeństwa.

TL „Wisła” odgrywa kluczową rolę w podstawowym i zaawansowanym szkoleniu zgodnie z potrzebami odbiorcy, w ramach działań na obszarach miejskich, pozamiejskich lub obszarach, gdzie woda dominuje oraz w różnych warunkach pogodowych oraz nocnych.

Wybierając TL „Wisła”, możesz być pewien, że Twój trening osiągnie najlepszą ekonomiczną synergię, dzięki czemu osoby używające różnych rodzajów broni zyskają niezbędną pewność jej użycia w różnych scenariuszach, dostosowanych do potrzeb ich służby, zmienności środowiska operacyjnego lub wymogów prawnych istniejących w danym kraju.

TL „Wisła” jest idealną odpowiedzią na nowe wyzwania XXI wieku stawiane jednostkom antyterrorystycznym, przy ochronie infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwie morskim, a przede wszystkim, w szkoleniu służb mundurowych w codziennej pracy.

Dla kogo jest ten produkt?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Zaawansowanym Systemie Szkolenia Strzeleckiego „Wisła”, rozważ pobranie pełnej specyfikacji.

Pobierz
01

Indywidualne wyszkolenie strzeleckie każdego żołnierza stanowi od zawsze podstawę jego przygotowania do służby dla swojego państwa. Dlatego funkcjonowania sprawnych sił zbrojnych niezależnie od ich wielkości, rejonu działania czy też zróżnicowania jednostek wojskowych musi zakładać efektywny i ustawiczny proces uczenia się niezbędnych nawyków szczególnie w zakresie użytkowania broni palnej, a także precyzji strzelania z niej. Tym samym, wymaga od dowódców inwestowania w system specjalistycznych obiektów – strzelnic oraz w zakup niezbędnej amunicji. Współczesna technologia rozszerza jednak wachlarz możliwości i może ułatwić cały proces szkolenia, pozwalając na uzyskanie również oszczędności.

02

W codziennej pracy funkcjonariuszy służb mundurowych niezbędnym elementem komfortu pełnienia służby jest zaufanie do własnego wyszkolenia. Dotyczy to również wyszkolenia strzeleckiego, zakładającego posłużenie się, w ekstremalnej sytuacji, również bronią służbową. Przy czym, mowa o takim zastosowaniu broni, aby zminimalizować zagrożenia dla życia i zdrowia swojego i wszystkich osób będących uczestnikami sytuacji kryzysowej. Naprzeciw potrzebom funkcjonariuszy służb mundurowych wychodzi Zaawansowany System Szkolenia Strzeleckiego „Wisła”, pozwalający na efektywne szkolenie strzeleckie, w bezpiecznych warunkach i przy zachowaniu kluczowych elementów realizmu prowadzenia ognia z różnych rodzajów broni służbowej.

03

Działania kontrterrorystyczne oraz operacje specjalne zawsze cechują się wysokim stopniem skomplikowania oraz potrzebą elastyczności i zdolności dostosowania się operatorów do konkretnych warunków taktycznych. Tym samym, trening strzelecki winien być równie mocno zdywersyfikowany i złożony pod względem rozpatrywanych scenariuszy, specyfiki zachowania się potencjalnych napastników oraz osób postronnych.

04

Wysoka niestabilność współczesnego świata generuje olbrzymie potrzeby w zakresie funkcjonowania zaawansowanego systemu szkolenia prywatnego segmentu ochrony czy też prywatnych firm wojskowych. Ich pracownicy częstokroć muszą stykać się jako pierwsi z takimi zagrożeniami jak ataki terrorystyczne, działania zorganizowanej przestępczości czy też uderzeniami współczesnych piratów. Stąd też, z jednej strony istnieje potrzeba szkolenia dużej liczby nowych kadr, które będą do dyspozycji podmiotów prywatnej ochrony i usług wojskowych, a z drugiej do obniżenia ostatecznych kosztów tego rodzaju szkoleń – obejmujących m.in. wydatki na proces szkolenia w obrębie użytkowania broni palnej, począwszy od pistoletów, po zróżnicowane typy karabinów.

Rekomendacje

System TL Wisła został wdrożony w wielu miejscach w Polsce, m.in. :
Wojskowa Akademia Techniczna, Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych, Fundacja Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych „GROM” oraz wiele innych obiektach prywatnych. Jesteśmy otwarci na mozliwość sprzedaży zagranicznej.

Nasz Zespół

Posiadamy szeroką wiedzę technologiczną oraz potrafimy inicjować pomysły i projekty przydatne dla Sektora Państwowego. Wieloletnie doświadczenie i kompetencje współpracujących specjalistów zapewniają profesjonalizm usług. Obecnie firma intensywnie rozwija Dział Badawczo – Rozwojowy będący bazą innowacji realizując projekty związane z nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi.


DOFINANSOWANIE UE


Game Inn

Firma Milisystem Sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnego systemu symulacji strzeleckiej o wysokim poziomie realności w celu wdrożenia nowego produktu na rynku gier i trenażerów strzeleckich”, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R (GameINN).

Całkowita wartość projektu: 2 328 551,95 PLN
Łączna kwota dofinansowanie wynosi: 1 690 903,66 PLN

Celem Projektu jest opracowanie nowego produktu na rynku gier video oraz rynku rozwiązań dedykowanych dla treningu strzeleckiego. Opracowany w efekcie Projektu system, zostanie wdrożony do wykonania i sprzedaży bezpośrednio w firmie Milisystem Sp. z o.o. Różne warianty systemu zostaną zaoferowane odbiorcom na rynku krajowym i europejskim. W dalszej perspektywie planowana jest ekspansja na pozostałe rynki na świecie, w tym Azji.
Po zakończeniu realizacji projektu Milisystem Sp. z o.o. zamierza wprowadzać go na rynek:

  • w formie gotowego systemu w odpowiednim wariancie, jako jednorazowa sprzedaż + ewentualne opłaty serwisowe, np.: za aktualizację oprogramowania jako produkt,
  • w formie abonamentowej, za co miesięczną opłatę, użytkownik wynajmuje system, wraz z pełną obsługą, serwisem jako usługę,
  • w formie licencji, do wykorzystania między innymi w silnikach growych, dla np.: producentów gier.


Fundusz Eksportowy

MILISYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w okresie od 01.10.2020 do 31.03.2022r. realizuje przedsięwzięcie nr 058/WPG/2/G/2020 pt. „Rozwój działalności eksportowej w spółce Milisystem.”.

Celem głównym projektu jest jest umożliwienie przedsiębiorstwu MILISYSTEM rozpoczęcia sprzedaży eksportowej nowego produktu firmy – kompaktowego trenażera.

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie zwiększenie poziomu handlu zagranicznego oraz jednocześnie dywersyfikacja (rozszerzenie) rynków zbytu.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu grantowego pn. „"FUNDUSZ EKSPORTOWY - granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.5 „Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP”, Poddziałanie 1.5.3 „Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw”, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 686 797,08 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 446 539,20 zł

Strzelnica w powiecie

Szukają Państwo Strzelnicy Wirtualnej?
Dodatkowo takiej, która wpisuje się w ramy programu strzelnica w powiecie ?

Prezentujemy najnowszy system Wisła (Vistula).

Nasz produkt to kompletna Platforma Edukacyjna na bazie Trenażera Strzeleckiego Wisła, który idealnie wpisuje się w założenia konkursu Strzelnica w Powiecie.

Konkurs „Strzelnica w powiecie” organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego na utworzenie strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego treningu strzeleckiego, zajęć strzelectwa dla uczniów szkół i nie tylko.

Wartość dofinansowania sięga aż 80% inwestycji, co przy korzystnej cenie naszego rozwiązania daje realną możliwość wdrożenia takiego systemu w Państwa jednostce. 

Zapraszamy do kontaktu poprzez poniższy numer telefonu lub adres email:

biuro@milisystem.pl