Nasi Klienci

Akademicki Związek Sportowy

Jest największym stowarzyszeniem sportowym w Polsce założonym w 1909 roku. AZS jest najliczniejszą organizacją studencką w Polsce, posiadającą ponad 30 tys. członków zrzeszonych w ok. 200 klubach i trenujących w ok. 2,5 tys. sekcji sportowych.

Wojskowa Akademia Techniczna

Jest najbardziej prestiżową wojskowo-cywilną publiczną uczelnią akademicką w Polsce, która istnieje od 1951 roku. Jako otwarty uniwersytet techniczny, służy Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu. Kształci podchorążych i studentów, rozwija kadrę naukowo-dydaktyczną. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, a w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Pierwszą strzelnicę dostarczyliśmy na WAT w 2017 roku.

Feniks S.C.

Mundurowe Licea Ogólnokształcące CN-B Feniks to partner, który przygotowuje młodych ludzi do służby w różnych formacjach mundurowych. Obecnie korzystają z 2 naszych trenażerów, co umożliwia uczniom doskonalenie się poprzez praktyczne ćwiczenia

Muzeum Wojska Polskiego

Powszechnie znana placówka muzealna, która gromadzi, opracowuje naukowo i eksponuje muzealia wojskowo – historyczne. Muzeum powstało 22 kwietnia 1920 roku dekretem Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W ramach przetargu zorganizowanego w 2023 roku Milisystem dostarczył do nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego dwa trenażery z rodziny Wisła.

Akademia Sztuki Wojennej

Najwyższa rangą uczelnia wojskowa w Polsce. Akademia przyczynia się do rozwoju i utrwalenia bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i NATO przez badania naukowe, działalność ekspercką w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o zarządzaniu i jakości, a także kształcenie wojskowych i cywilnych elit na potrzeby systemu bezpieczeństwa narodowego. ASZWOJ posiada w obecnej chwili jedno urządzenie z rodziny Wisła i jest to model WISŁA SN, z rozwiniętą wersją oprogramowania o strzelania zgodne z instrukcją strzelań WP.